مقالات

آخرین مقالات

27 ارديبهشت

یک راهنمایی عملی برای طراحی میز مدیریت

میز مدیریت شما ساید راست لازم دارد یا ساید چپ؟

 

میز مدیریت

 

تعیین این موضوع که میز مدیریت شما در سمت راست خود ساید داشته باشد یا در سمت چپ، ربطی به این که شما راست دست هستید و یا چپ دست ندارد. مهم ترین عامل برای تعیین این موضوع عوامل زیر است: 1. وضعیت میز مدیریت در شرکت 2. جای در ورودی نسبت به میز مدیریت 3. جای پریزهای الکتریکی و الکترونیکی نسبت به میز مدیریت 4. حریم خصوصی و موقعیت مونیتور میز مدیریت نسبت به حاضرین در اتاق 5. جای پنجره ها در اتاق 6. این که می خواهید مبلمان دیگر مثل: مبل ها، میزهای جلو مبلی و میز جلسه را در کجا قرار دهید.
تعیین جهت ساید میز مدیریت ، هیچ ربطی به این که شما راست دست هستید و یا چپ دست، ندارد؛ زیرا شما به سرعت به ساید راست یا چپ میز مدیریت عادت می کنید، در هر طرفی که باشد فرقی نمی کند. اگر سالها ساید راست یا چپ داشته اید و در حال حاضر می خواهید آن را به خاطر تغییر محل شرکت تغییر دهید، در این مورد هم این موضوع صدق می کند.
مهمترین عاملی که تعیین کننده ی این موضوع است، موقعیت در ورودی نسبت به میز مدیریت می باشد. بیشتر مدیران ترجیح می دهند که میز مدیریت آنها به گونه ای قرار گیرد که موقع نشستن به در مشرف بوده و نسبت به در دید داشته باشند، ببینند که چه کسی وارد اتاق می شود و به خارج از اتاق دید داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند از کارمندان بیرون اتاق چیزی بخواهند. وقتی که میز مدیریت به سمت در ورودی باشد، شما باید تعیین کنید که در ورودی به سمت راست میز باشد یا سمت چپ یا مستقیما در وسط میز و در جلوی جایی که می نشینید، باشد.
میز مدیریت را در جایی بگذارید که برای این که بخواهید پشت آن بنشینید مجبور نباشید که میز مدیریت را دور بزنید. این که بخواهید صندلی های میهمانان را در جلوی میز مدیریت خود دور بزنید و یا این که برای رسیدن به تلفن با دیگران رقابت کنید تا بتوانید زودتر به تلفن برسید، حس ناخوشایندی را ایجاد می کند و به زودی باعث خستگی شما می شود. در زیر اصولی برای جلوگیری از این مشکل پیشنهاد می گردد:
اگر وقتی پشت میز مدیریت هستید، در ورودی به سمت راست میز مدیریت باشد، ساید چپ را انتخاب کنید.
اگر وقتی پشت میز مدیریت هستید، در ورودی به سمت چپ میز مدیریت باشد، ساید راست را انتخاب کنید.
اگر وقتی پشت میز مدیریت هستید، در ورودی به سمت وسط میز مدیریت باشد، می توانید ساید راست یا چپ را انتخاب کنید. در این مورد، بهترین کار این است که سایدی را برای میز مدیریت انتخاب کنید که جای آن در روی زمین مناسب تر باشد یا به پریزهای برق و تلفن و سیم نت دسترسی بهتری داشته باشد تا سیم کمتری دور دفتر کار شما دیده شود و یا سیمی دیده نشود.
اگر میز مدیریت شما در قطر اتاق و در گوشه ی اتاق قرار بگیرد، همان اصولی را که در بالا ذکر شده است، برای تعیین ساید میز مدیریت در نظر بگیرید. از آن مهم تر، باید جای میز و سمت ساید شما به گونه ای باشد که مجبور نباشید برای نشستن پشت میز مدیریت ، میهمانان و یا ساید را دور بزنید.
منبع: https://www.jazzyexpo.com
  • Rating
  • 165 دفعات بازدید