پروژه های طراحی و تولیدی شرکت بنکو

پروژه مبلمان اداری مجموعه ایران شناسی 

طراحی مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی این مجموعه با زیربنایی به مساحت 120 مترمربع توسط شرکت بنکو انجام گردید.
تولید مبلمان اداری طی مدت 15 روز کاری به پایان رسید و شامل موارد زیر می باشد:
میز کنفرانس ، میز کنفرانس اداری ، میز جلسات ، میز منشی، کمد دیواری ،  طراحی داخلی ، طراحی داخلی اداری ، دکوراسیون داخلی اداری و تجاری ، طراحی سفارشی و ... ،