پروژه های طراحی و تولیدی شرکت بنکو

پروژه مبلمان اداری نمایندگی های فولکس واگن 

 

طراحی مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی نمایندگی های فولکس واگن زیر نظر شرکت ماموت خودرو توسط شرکت بنکو با کسب گواهی نامه های معتبر انجام گردید.
گروه صنعتی ماموت یکی از پیشکسوتان عرضه کانتینر و کانکس است. شرکت بنکو پس از عقد قرارداد تولید مبلمان اداری ، نسبت به تجهیز دفتر شرکت مذکور و فروش مبلمان اداری اقدام نمود. تولیدات بنکو برای این شرکت به شرح ذیل می باشد:
تولید پارتیشن ، تجهیز دفتر ، طراحی فضای کار ، میز کار اداری ، فایل ، فایلینگ ، کتابخانه ، میز کارمندی و کارشناسی ، میز مدیر ، کانتر منشی ، میز کار گروهی ، میز اداری و ...